БестаMед е партньорът, на когото можете да се доверите

Визията на БестаМед е компанията да бъде  водещ фармацевтичен партньор в паралелната дистрибуция на лекарствени продукти, медицински изделия и хранителни добавки, както и носител на експертиза в ефективни маркетингови решения на фармацевтичния пазар.