БестаMед е партньорът, на когото можете да се доверите

Паралелен внос - OTC продукти

Лекарствена форма: ефервесцентни таблетки Активно вещество:  Ацетилсалицилова киселина/ Аскорбинова киселина Опаковка: 1 опаковка 10 ефервесцентни таблетки Съдържание на активното в ...

виж още
Лекарствена форма: 0,5 mg/ml капки за очи, разтвор Активно вещество: Тетрахидрозолинов хидрохлорид Опаковка: 15 ml бутилка Съдържание на активното вещество: 0,5 mg Тетрахидрозолинов хидрохлорид ...

виж още
Лекарствена форма: 25 mg филмиранитаблетки Активно вещество:  Декскетопрофен Опаковка: 1 опаковка 10 филмирани таблетки Съдържание на активното вещество:  25 mg Декскетопр ...

виж още
Лекарствена форма: филмирани таблетки Активно вещество:  Диосмин, флавоноиди, изразени като Хесперидин Опаковка: 1 опаковка 90 таблетки Съдържание на активното вещество:  450 mg Diosmin,, 50 mg f ...

виж още
Лекарствена форма:200 mg капсули с удължено освобождаване, твърди Активно вещество: Мебеверинов хидрохлорид Опаковка: 1 опаковка 30 капсули Съдържание на активното вещество:&nb ...

виж още
Лекарствена форма:67 g/100 ml перорален разтвор Активно вещество: Лактулоза Опаковка: 1 опаковка 200 ml Съдържание на активното вещество: 667 g/1000 ml Лактулоза Номе ...

виж още
Лекарствена форма: 1% разтвор за кожа Активно вещество: Нафтифинов хидрохлорид, Пропиленгликол Опаковка: 10 ml, 20 ml Съдържание на активното вещество: 10 mg Нафтифинов хидрохлорид, 50 mg Пропиле ...

виж още
Лекарствена форма:10 mg филмирани таблетки Активно вещество: Цетиризинов дихидрохлорид Опаковка: 1 опаковка 10 таблетки Съдържание на активното вещество: 10 mg Цетиризинов ...

виж още
Лекарствена форма:120 mg таблетки с удължено освобождаване Активно вещество: Цетиризинов дихидрохлорид, Псевдоефедринов хидрохлорид Опаковка: 1 опаковка 14 таблетки Съдържание ...

виж още
Лекарствена форма:10 mg/ml перорални капки разтвор Активно вещество: Цетиризинов дихидрохлорид Опаковка: 1 опаковка 20 ml Съдържание на активното вещество: 10 mg/ml Цетири ...

виж още
Лекарствена форма:5 mg филмирани таблетки Активно вещество: Левоцитиризинов дихидрохлорид Опаковка: 1 опаковка 20 таблетки Съдържание на активното вещество: 5 mg Левоцитир ...

виж още
Лекарствена форма: 48 mg/5 mg филмирани таблетки Активно вещество: Магнезиев лактат дихидрат, Пиридоксинов хидрохлорид Опаковка: 50 обвити таблетки Съдържание на активното вещество: 48 mg Магнези ...

виж още
Лекарствена форма: 200 mg филмирани таблетки Активно вещество: Ибупрофен Опаковка: 1 опаковка 12 таблетки Съдържание на активното вещество:  200 mg Ibuprofen Номер за разрешение за паралелен вно ...

виж още
Лекарствена форма: 400 mg филмирани таблетки Активно вещество: Ибупрофен Опаковка: 1 опаковка 12 таблетки Съдържание на активното вещество:  400 mg Ibuprofen Номер за разрешение за паралелен вно ...

виж още
Лекарствена форма: спрей за нов, разтвор Активно вещество:  xylometazoline hydrochloride Опаковка: 1 бутилка по 10 мл. Съдържание на активното вещество:  0.05 % xylometazoline hydrochloride Но ...

виж още
Лекарствена форма: 69,19 mg/ ml перорална суспензия Активно вещество: Симетикон Опаковка: 1 опаковка 30 ml Съдържание на активното вещество: 69,19 mg/ ml Симетикон Но ...

виж още