БестаMед е партньорът, на когото можете да се доверите

Как паралелната търговия влияе на пазара?

Паралелната търговия с лекарствени продукти създава реална конкурентна среда и подпомага регулирането на цените на лекарствените продукти в държавите-членки, и поради това следва да бъде защитавана, толерирана и насърчавана. 

Паралелните дистрибутори купуват продукти, маркетирани от  фармацевтчините производители на по-ниска цена в една страна и ги продават в друга страна, където цената е по-висока. Подобен вид търговия е законна по силата на правилото за регионално изчерпване на правото на собственика на търговската марка, прилагани в ЕС и ЕИП.

 Към момента дистрибутираните в България продукти от паралелен внос с рецепта показаха ценови ефект в полза на потребителите от 20 до 50% понижаване на цените за лекарства по лекарско предписания.

Паралелните дистрибутори подлежат на същите регулаторни изисквания като производителите на оригинални или генерични продукти и на регулярен контрол от страна на националните и европейски регулаторни органи.