БестаMед е партньорът, на когото можете да се доверите

Какво представлява паралелната търговия на лекарствени продукти?

  • Начало
  • /
  • Въпроси
  • /
  • Какво представлява паралелната търговия на лекарствени продукти?

Какво представлява паралелната търговия на лекарствени продукти?

Европейската комисия е публикувала съобщение, в което се разяснява как принципът на свободното движение на стоки в ЕС се прилага на практика по отношение на паралелната дистрибуция на лекарствени продукти.

Паралелната дистрибуция представлява доставка на продукт от  от държава-членка на Европейски съюз или от държава-членка на Европейското икономическо пространство, който вече е одобрен за българския пазар, но от вносител, различен от официалния дистрибутор за страната.  Този внос се допуска, ако  продуктът е идентичен на този, който вече е разрешен за продажба в държавата-членка по местоназначение. С цел да се помогне на бизнеса и националните администрации да се възползват пълноценно от вътрешния пазар на лекарствени продукти, съобщението на Комисията обхваща правата и задълженията на заинтересованите страни и гаранциите, на които те имат право съгласно законодателството на ЕС.

Паралелната търговия като цяло се основава на принципа на свободното движение на стоки и допринася за развитието на вътрешния пазар, така че повече продукти на различни цени да се доставят от един национален пазар в друг.