БестаMед е партньорът, на когото можете да се доверите

Eкип

Контакти на членовете на нашия екип

Управителен съвет

Милена Иванова
Управител

e-mail: m.ivanova@bestamed.com

Виолета Мичева
Мениджър логистика

тел.: +359 882 791 761
e-mail: v.micheva@bestamed.com

Антон Манолев
Мениджър контрол на качеството

тел.: +359 885 952 323
e-mail: a.manolev@bestamed.com

Васил Велев
Мениджър доставки

тел.: +359 884 004 555
e-mail: v.velev@bestamed.com

Мениджърски екип

Ангел Ангелов
Административен мениджър

тел.: +359 885 734 599
e-mail: a.angelov@bestamed.com 

Милица Маринова
Мениджър продажби – Външни пазари

тел.: +359 884 181 864
e-mail: m.marinova@bestamed.com

Георги Вълков
Мениджър продажби

тел.: +359 885 353 455
e-mail: g.valkov@bestamed.com

Светлана Иванова
Отговорен фармацевт

тел.: +359 889 912 256
e-mail: s.ivanova@bestamed.com

Мария Маринова
Ръководител склад

тел.: +359 884 162 653
e-mail: M.LMarinova@bestamed.com

Татяна Мартинова
Маркетинг мениджър

тел.: +359 882 335 978
e-mail: t.martinova@bestamed.com

 

Деница Драгомирова
Специалист осигуряване на качеството

тел.: +359 885 346 667
e-mail: d.dragomirova@bestamed.com

Търговски екип продукти от паралелен внос

Валентина Нейова
Регионален търговски мениджър – Северозападна България

тел.: +359 883 202 600
e-mail: V.Neyova@bestamed.com

Петър Джежев
Регионален търговски мениджър - Северна България

тел: +359 884 181 899
e-mail: p.dzhezhev@bestamed.com

Росица Дългичева
Регионален търговски мениджър - Южна България

тел: +359 885 704 000
e-mail: r.dalgicheva@bestamed.com

Мирослав Николов
Регионален търговски мениджър - Североизточна България

тел: +359 882 269 439
e-mail: m.nikolov@bestamed.com

Нора Петкова
Регионален търговски мениджър - Югоизточна България

тел.: +359 887 854 646
e-mail: n.petkova@bestamed.com

Симона Кърджева
Rегионален търговски мениджър - Югозападна България

тел.: +359 886 061 365
e-mail: s.kurdjeva@bestamed.com

Търговски екип външни пазари

Диан Лазаров
Специалист износ

тел.: +359 882 887 926
e-mail: d.lazarov@bestamed.com

Мариета Николова
Специалист внос

тел.: +359 889 912 602
e-mail: m.nikolova@bestamed.com

Мария Мичева
Специалист Внос

тел:  +359 884 08 08 35
e-mail:  m.micheva@bestamed.com

Александър Ванков
Специалист износ

тел.: +359 882 414 902
e-mail: a.vankov@bestamed.com

Екип логистика

Иво Чепреганов
Мениджър автопарк

тел.: +359 882 049 444
e-mail: i.chepreganov@bestamed.com

Иван Велев
Заместник ръководител склад

тел.: +359 889 912 204
e-mail: i.velev@bestamed.com

Йоана Николова
Специалист логистика

тел:  +359 883 220 032
e-mail: j.nikolova@bestamed.com

Здравко Младенов
Специалист Логистика

тел: +359 889 661 928
e-mail: z.mladenov@bestamed.com

Милена Димитрова
Финансов специалист

тел: +359 884 155 157
e-mail: m.dimitrova@bestamed.com

Милена Генова
Офис мениджър

тел.: +359 2 421 08 29; +359 2 442 62 62
тел.: +359 887 093 907
e-mail: m.genova@bestamed.com

Оператори склад & куриери

Анна Комитова
Оператор склад

e-mail: a.komitova@bestamed.com

Борян Петков
Шофьор
Верджиния Железчева
Оператор склад
Захари Анакиев
Куриер

тел.: +359 888 016 361
e-mail: z.anakiev@bestamed.com

Павел Герасимов
Куриер

тел.: +359 888 698 836
e-mail: p.gerasimov@bestamed.com

Антоанета Иванова
Оператор Верификация
Александър Симеонов
Куриер
Диян Генев
Оператор склад