БестаMед е партньорът, на когото можете да се доверите

Мисията на БестаМед е да направим здравеопазването по-достъпно, като предоставяме на пациентите лекарства и медицински изделия на по-ниска цена от целият европейски пазар.

Изпълняваме мисията си последователно и устойчиво, като укрепваме дългосрочните си отношения и установяваме партньорства в областта на разработването, доставката и позиционирането на продукти на пазара.