БестаMед е партньорът, на когото можете да се доверите

Нашите ценности

Бизнес  политиката и целите ни се основат на нашите ценности, които определят копроративната ни култура и нашата надеждност като Ваш партньор.

Нашите ценности:

  • Посветени сме на грижата за безопасността, здравето, околната среда и качеството на фармацевтичния бизнес.
  • Ние сме отговорни и ангажирани с постигането на най-високи резултати в основната си дейност.
  • Вярваме в личностното израстване – всеки член на екипа ни е уникален и е наша отговорност да подпомагаме разгръщането на неговия потенциал. Инвестираме в хората, като създаваме подходящата среда за личностното им израстване и създаваме вълнуващи възможности за професионално развитие.
  • Възприемаме предизвикателствата като възможност, чрез която да докажем своя професионализъм и да се утвърдим като предпочитан партньор.