БестаMед е партньорът, на когото можете да се доверите

Държавни институции

  • МЗ - Министерзтво на Здравеопазването
  • ИАЛ - Изпълнителната Агенция по Лекарствата
  • НСЦРЛП - Национален Съвет по Цени и Реимбурсиране на Лекарствени Продукти
  • EMEA - Европейска агенция по лекарствата
  • ЕДКЛЗ - Европейски Директорат по Качество на Лекарствата и Здравеопазването, Страсбург