БестаMед е партньорът, на когото можете да се доверите

ЕАЕФК

Европейска Асоциация на Еврофармацевтичните Компании

Европейската Асоциация на Еврофармацевтичните Компании (EAEPC) е единствената организация с нестопанска цел в Брюксел, която обединява лицензираната европейска фармацевтична паралелна дистрибуторска индустрия, подкрепяйки постиженията на индустрията и ползите от нейните продукти.