БестаMед е партньорът, на когото можете да се доверите

БАРПТЛ

Българска Асоциация за Развитие на Паралелната Търговия с Лекарства

Българскатa Асоциация за Развитие на Паралелна Търговия с Лекарства е организация, представляваща компании с мисия за обезпечаване на достъпа на българските пациенти до качествени и ефективни лекарствени продукти навреме и в пълен обем.