БестаMед е партньорът, на когото можете да се доверите

ISO 9001

БестаМед е сертифицирана от RINA по ISO 9001: 2015 като Организация със Система за управление на качеството