БестаMед е партньорът, на когото можете да се доверите

БестаМед е сертифициран за Добра дистрибуторска практика (GDP) след одит от TUV за ЕАЕФК на 13.03.2018.