БестаMед е партньорът, на когото можете да се доверите

Произход и безопасност на продуктите

Паралелните вносители прилагат вътрешен контрол на веригата за доставки, включително проверка на продуктите и проверка на доставчика, и отговарят на строги външни регулаторни проверки, с които се гарантира безопасността на пациентите. Веригата на доставки е устойчива както по отношение на гарантирането на качеството, така и срещу навлизането на фалшифицирани продукти в законната верига на лекарствоснабдяване. Това БестаМед постига благодарение на следните факти:

  • БестаМед и договорните й партньори подлежат на същите регулаторни изисквания като производителите на оригинални или генерични продукти и подлежат на регулярен контрол от страна на компетентните национални и европейски регулаторни органи.
  • БестаМедБестаМед закупува готови лекарствени продукти от износители, които са утвърдени и оторизирани търговци на едро в ЕИО.
  • Всички транзакции се извършват чрез законово уредената и контролирана верига за лекарствоснабдяване, съгласно ДДП.

БестаМед е надежден, отговорен и професионален партньори в системата на здравеопазването. Във всеки един етап на своята дейност ние изпълняваме изискванията за Добра дистрибуторска практика (ДДП), като се грижим нашите договорни партньори да следват изискванията за Добра производствена практика (ДПП).

Лекарствата и медицинските изделия от паралелен внос са с допълнителна гаранция за произход, качество и безопасност на лекарството

Произход

  • Лекарствата от паралелен внос са оригинални, висококачествени и безопасни, на по-ниска цена, които са внесени от държави от Европейското икономическо пространство
  • Всяко едно лекарство от паралелен внос е с гарантиран произход, който е доказан и верифициран не от една, а от две изпълнителни агенции по лекарствата – тази в държавата, от която се купува, и от ИАЛ в България, която издава разрешение за това лекарство след много строга процедура по проверка

Безопасност

  • Наличието на стикер върху първичната опаковка показва, че е приложен много строг вътрешен контрол на веригата за доставки
  • Стикерът е знак, че лекарството е от партида, която е сертифицирана за България, от фирма производител със разрешение за производство на лекарствени продукти, сертифициран за Добра производствена практика (ДПП)
  • Стикерът не само, че не нарушава първичната опаковка, той допълнително предпазва лекарството от механични нарушения на целостта на опаковката