БестаMед е партньорът, на когото можете да се доверите

Безопасна и законна ли е паралелната търговия?

Лекарствата, търгувани от паралелни търговци, са продукти на оригинални производители, често на същия завод, който произвежда лекарства с местен произход. Продуктите за паралелна търговия са или абсолютно идентични, или съдържат много малки разлики по отношение на цвят и помощни вещества. Разлики, които регулаторните органи проверяват за липса на терапевтични последици. Ако даден производител/притежател на разрешение за употреба отправи критика към паралелно търгуван продукт, то той реално критикува свой собствен продукт. Разпространението на всяко едно от тези лекарства е разрешено с решение на ИАЛ. Всички продукти, предоставени от паралелни търговци, са предмет на абсолютно същите разпоредби за безопасност като продуктите, които са вече на пазара. Следователно не съществува допълнителен риск от употребата на лекарства, внасяни паралелно. Думата "паралелен" означава единствено, че доставката/продажбата и пускането на лекарствен продукт в продажба, се извършва извън мрежата за разпространение на производителя и неговите лицензианти (упълномощени представители).