Аулин 100 mg 9 сашета


 Aulin, 9 sachets
  • Лекарствена форма: гранули за перорален разтвор
  • Активно вещество:  Nimesulide
  • Опаковка: 2 г саше, 9 сашета в кутия
  • Съдържание на активното вещество:  100 мг. nimesulide
  • Номер за разрешение за паралелен внос от Изпълнителната агенция по лекарствата: II-22813/18.07.2013
  • Последна актуализация: 28175/21.01.2015

Прочетете внимателно листовката преди употреба!

Изтеглете ЛП тук
Изтеглете КХП тук