Бестамед е партньорът, на когото можете да се доверите

Eкип

Контакти на членовете на нашия екип

Управителен съвет

Милена Иванова
Управител
Христофор Иванов
Мениджър бизнес развитие
Виолета Мичева
Мениджър логистика
Антон Манолев
Мениджър контрол на качеството
Васил Велев
Мениджър доставки

Мениджърски екип

Ангел Ангелов
Административен мениджър
Милица Маринова
Мениджър продажби – Външни пазари
Георги Вълков
Търговски мениджър
Васил Гиргинов
Търговски мениджър
Светлана Иванова
Отговорен фармацевт
Мария Маринова
Ръководител склад

Търговски екип продукти от паралелен внос

Валентина Нейова
Регионален търговски мениджър – Северозападна България
Петър Джежев
Регионален търговски мениджър - Северна България
Мелания Попова
Регионален търговски мениджър - Югозападна България
Росица Дългичева
Регионален търговски мениджър - Южна България
Мирослав Николов
Регионален търговски мениджър - Североизточна България
Нора Петкова
Регионален търговски мениджър - Югоизточна България

Търговски екип външни пазари

Диан Лазаров
Специалист износ
Мариета Николова
Специалист внос
Мария Мичева
Специалист Внос

Екип логистика

Иво Чепреганов
Мениджър автопарк
Иван Велев
Заместник ръководител склад
Йоана Николова
Специалист логистика
Здравко Младенов
Специалист Логистика
Милена Димитрова
Финансов специалист
Милена Генова
Офис мениджър

Оператори склад & куриери

Анна Комитова
Оператор склад
Борян Петков
Шофьор
Верджиния Железчева
Оператор склад
Захари Анакиев
Куриер
Павел Герасимов
Куриер