Маркетинг


Ние предлагаме различни маркетингови услуги съгласувани със стратегията на продажбите на компанията.

Нашите маркетингови услуги включват:

  • Маркетингова стратегия за развитие
  • позициониране на марката
  • ATL и BTL кампании реализация
  • Промоция за лекари и фармацевти