Зиртек 10 mg


Зиртек 10 mg
  • Лекарствена форма:10 mg филмирани таблетки

  • Активно вещество: Цетиризинов дихидрохлорид

  • Опаковка: 1 опаковка 10 таблетки

  • Съдържание на активното вещество: 10 mg Цетиризинов дихидрохлорид

  • Номер за разрешение за паралелен внос от Изпълнителната агенция по лекарствата: II-31795/08.12.2015

  • Последна актуализация: II-31795/08.12.2015

Прочетете внимателно листовката преди употреба!


Изтеглете ЛП тук
Изтеглете КХП тук